Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Projekt Pomoc Techniczna RPO WO 2014-2020

1417097420
.

o projekcie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI - Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2017 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0003/16-00 z 28.11.2016r.
Beneficjent: Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 4 285 840,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 642 964,00 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 642 876,00 PLN

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej w procesie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poprzez przede wszystkim:

- zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne funkcjonowanie IP RPO WO 2014-2020,

- zapewnienie wysokich kwalifikacji odpowiednio przygotowanego personelu zaangażowanego w proces realizacji RPO WO 2014-2020,

- zapewnienie wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IP w zakresie m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, kontroli,

- spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IP, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny.

https://opolskie.eu/img/others/logotyp_projekty_pomocy_t.jpg

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

okres realizacji

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.