Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

.

o projekcie

                

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Projekt Akademia Menadżera MŚP realizowany jest  w całym kraju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W województwie opolskim, śląskim i łódzkim jego operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt jest finansowany z unijnej puli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W puli projektu, której operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jest 8 787 611,42 zł przeznaczone na dofinansowanie. Ogólna wartość projektu, wraz z wkładem własnym firm, wyniesie 10 657 302, 85 zł.

 

Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu Akademia Menadżera ma wesprzeć co najmniej 817 uczestników z 275 przedsiębiorstw, w tym 613 uczestników z mikro i małych przedsiębiorstw i 204 uczestników z firm średnich.

Z refundacji w ramach Akademii Menadżera MŚP skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę główną w woj. opolskim, śląski lub łódzkim i chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swojej kadry kierowniczej.

KONTAKT

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. 77 40 33 642, 77 40 33 644

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

okres realizacji

21 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2022 r.

 

UWAGA! NABÓR W RAMACH AKADEMII MENADŻERA MSP ZOSTAŁ CZASOWO WSTRZYMANY.

WAŻNE! W okresie pandemii Covid-19 realizacja usług rozwojowych w formie zdalnej odbywa się zgodnie z Wytycznymi zamieszczonymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia

zakres projektu

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów szkoleń i doradztwa.

Kwota wsparcia na firmę, to maksymalnie 33 994 zł (w tym co najmniej 20% wkładu własnego przedsiębiorcy). Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł (w tym co najmniej 20% wkładu własnego przedsiębiorcy).

Może być przeznaczone na opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych oraz, jeżeli przedsiębiorstwo ma taką diagnozę, na same usługi rozwojowe, czyli np. szkolenia, kursy, studia czy doradztwo dla osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Szkoleni z tym dofinansowaniem mogą być właściciele firm, ich pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach oraz pracownicy, których właściciele firm planują awansować na stanowiska kierownicze.

Wkład własny firmy musi wynieść nie mniej, niż 20 proc. wartości dofinansowanej usługi rozwojowej.

uczestnicy

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających łącznie następujące warunki:

  1. należą do sektora MŚP;
  2. mają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie Makroregionu 4 (woj. opolskie, śląskie, łódzkie);
  3. planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby sprawujące funkcje kierownicze, lub osoby, które planują awansować na stanowiska kierownicze
  4. posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu;
  5. spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  6. nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, tj. nie otrzymały dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych Operatorów, wyłonionych w konkursie POWER.02.21.00-IP.09-00-003/18

               

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.